Ρόκος Στέφανος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ PORTFOLIO

INQUIRE

Θόρυβος 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

“Όποιος παντρεύεται με φάντασμα γίνεται φάντασμα κι ο ίδιος (Λευκάδιος Χερν)” 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Α και η Μ 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κύθηρα και Τάμπερε 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενθύμιο III, 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ