Ρόκος Στέφανος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ PORTFOLIO

INQUIRE

Ενθύμιο III, 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μια φάλαγγα φαντασμάτων Ι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μια φάλαγγα φαντασμάτων ΙI

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ