Θεοδωρίδης Φίλιππος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ PORTFOLIO

INQUIRE

Capital letters I 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χωρίς Τίτλο 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Foreign accents 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ