Θεοδωρίδης Φίλιππος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ PORTFOLIO

INQUIRE

Sketch for summer 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Sketch for an outdoor sculpture 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Archetype 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χωρίς Τίτλο, 2024

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ