Νίκος Λαγός, Ατομική Έκθεση “Skulls & Hearts”, 2021