Στέφανος Ρόκος, Ατομική Έκθεση “Οι Δύο Ναοί”, 2022