Κυριάκος Μορταράκος, Ατομική Έκθεση “Διαγραφή”, 2021