Γιώργος Λαζόνγκας, Ατομική Έκθεση “Réalité, Res, Rien”, 2009