Γιάννης Αδαμάκης, Ατομική Έκθεση “Terre des hommes”, 2009