Χάρης Κοντοσφύρης, Ατομική έκθεση «Ηλεκτρικό σπίτι», 2009