Δημήτρης Εφέογλου, Ατομική Έκθεση “As I Came Through the Desert Thus It Was”