05/06/2014-05/07/2014

ΣΧΕΔΙΑ – “The honesty of art”

Μεικτή τεχνική σε χαρτί επικολλημένο σε ξύλο, 25x20 εκ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ