07/04/2022-07/05/2022

Οι Δύο Ναοί

Kasuga taisha & Todayi Nara Οι 2 Ναοί, 2020, Μεικτή τεχνική σε χαρτί, 70x100 εκ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ