Νίκος Αλεξίου, Ατομική Έκθεση “THE END (once more)”, Αθήνα-Βενετία 2007