Δανάη Στράτου, Ατομική Έκθεση “CUT” – 7 Διαχωριστικές γραμμές, 2007