Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, Ατομική Έκθεση Γλυπτική, 2012