Βασιλική Κούκου, Inside the lake I found some bamboo trees 2023

Ακρυλικά σε καμβά
40 x 40 εκ.

Κατηγορία: