23/01/2014-15/02/2014

Βανέσσα Αναστασοπούλου-Ελένη Θεοφυλάκτου

Βανέσσα Αναστασοπούλου, Αποσκευή 1, Μεικτή τεχνική σε χαρτί, 72x100 εκ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ