04/03/2010-31/03/2010

“Το Δωμάτιο”

Χωρίς Τίτλο, 2007, Χαρτί και μεικτή τεχνική σε χαρτί, 190x280 εκ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ