06/03/2008-29/03/2008

“Πατησίων 179”

Πατησίων 179, 2008, Εγκατάσταση, Σχέδια με κάρβουνο σε χαρτί, Διαστάσεις μεταβλητές
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ