17/10/2019-09/11/2019

Νοητικές περιπλανήσεις

Αθήνα, 2018, Σκόνες ζωγραφικής, 65,5x100 εκ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ