10/11/2011-03/12/2011

Νεκρή φύση

Χωρίς Τίτλο, 2009-2011, Φωτογραφία, Edition of 5, 80x80 εκ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ