Χωρίς Τίτλο, Σχέδια, 1980-2012, 29x21 εκ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ