20/03/2014-17/04/2014

Εικόνα και Ψευδαίσθηση

Δύο νέοι στο Hidden creek, Λάδια και κάρβουνο σε διαφανές φιλμ, 94x120 εκ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ