Σοφία Ροζάκη On display for your own discomfort 2020

Ακρυλικά και μαρκαδόροι σε χαρτί
Δίπτυχο 2 x (22 x 13,2 εκ.)

Κατηγορία: