07/02/2013-02/03/2013

Μιγαδικά σήματα

Ηδύσεις Ιζ/Ιη/Ιθ Απαγορεύεται, Καθαρό αλουμίνιο, φωτοευαίσθητες μεμβράνες, Διάμετρος 45 εκ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ